A+ R A-

Lista documentelor de interes public

 

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei ;

 • Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului;

 • Programul de funcționare al serviciilor din cadrul Primăriei;

 • Programul de audiențe al conducerii Primăriei;

 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei;

 • Datele de contact ale Serviciului Registratură, Relații cu Publicul, responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public;

 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

 • Programele și strategiile proprii;

 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

   

 

Program de funcționare

Luni - Vineri : 7,30 - 15,30

Audiențe

Primar Bocșeri Remi
      Luni 10-12

Viceprimar Trif Marius Ioan
     Vineri 10-12

Secretar Lihoacă Melanea
     Miercuri 10-12 

Plata amenzi

Amenzile se plătesc în contul unic conform Ordin nr. 7166/18.12.2017  :

IBAN: RO57TREZ37021A470400
CUI:  4468340
COMUNA TURDAȘ