A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local
Data Nr Titlul Descarcă document
27-11-201541privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015
27-11-201540privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
27-11-201539privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
27-11-201538privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016
27-11-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 27 noiembrie 2015
08-10-201537privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
08-10-201536privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local al comunei Turdaș, judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni
08-10-201535privind participarea comunei Turdaș ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociației Sargeția Gal 1 în vederea elaborării și implementării strategiei de dezvoltare locală în perioada 2015-2020
08-10-201534privind modificarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE (DP) PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ,,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA”
08-10-201533privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Turdaș
08-10-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 8 octombrie 2015
16-09-201532privind înscrierea comunei Turdaș prin Consiliul local Turdaș în Asociația de proprietari Șuvara Mărtinești
16-09-201531privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara
16-09-201530privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
16-09-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 16 septembrie 2015
24-07-201529privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
24-07-201528privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a terenului aparținând domeniului public al comunei Turdaș, de către Ministerul pentru Societatea Informațională în vederea implementării proiectului ,,Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”
24-07-201527privind propunerea de atribuire a suprafeţei de teren de 800 mp din proprietatea statului în proprietatea dobânditorilor construcţiilor realizate pe acest teren numita Ghiurca Terezia
24-07-201526privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
24-07-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 24 iulie 2015
10-06-201525pentru completarea HCL nr. 16/2014 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajistilor din proprietatea privată a comunei Turdaș
10-06-201524pentru aprobarea încheierii unor acte aditionale la contractele de inchiriere nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11/2014
10-06-201523privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local aferent
10-06-201522privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAZOR să exercite în numele și pe seama comunei Turdaș anumite atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
10-06-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 10 iunie 2015
30-04-201521privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Hunedoara
30-04-201520privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
30-04-201519privind aprobarea cotizației Comunei Turdaș pentru anul 2015 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR” Orăștie
30-04-201518privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015
30-04-201517privind aprobarea modificării HCL nr. 3/2015 privind închirierea prin licitaţie publică a pajistilor din proprietatea privată a comunei Turdaș
30-04-201516privind modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Turdaș
30-04-201516Anexa nr.1 - organigrama
30-04-201516Anexa nr.2 - Stat de functii
30-04-201515privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
30-04-201514pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii secretarului comunei Turdaș pe anul 2014
30-04-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 30 aprilie 2015
30-03-201513privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
30-03-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 30 martie 2015
06-02-20159privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală și constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurii
06-02-20158privind aprobarea programelor achizițiilor publice în anul 2015
06-02-20157privind aprobarea bugetului local al comunei Turdaş pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016- 2018
06-02-201512privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității, oportunității și indicatorilor tehnico-economici a realizării DISPENSAR UMAN în comuna Turdaș, județul Hunedoara
06-02-201511privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității, oportunității și indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara
06-02-201510privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAZOR să exercite în numele și pe seama comunei Turdaș anumite atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
06-02-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 6 februarie 2015
16-01-20156privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 38/2014 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local aferent ,,ÎNFIINȚARE FERMĂ DE ÎNGRĂȘARE PORCI, ÎMPREJMUIRE ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI” în comuna Turdaș, sat Turdaș, județul Hunedoara
16-01-20155privind stabilirea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care trebuie realizate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
16-01-20154privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
16-01-20153privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajistilor din proprietatea privată a comunei Turdaș
16-01-20152privind utilizarea excedentului din secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare a anului 2014
16-01-20151privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015
16-01-20150PROCES – VERBAL Încheiat azi 16 ianuarie 2015
10-12-201447privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 Consiliul local al comunei Turdaş, judeţul Hunedoara;
10-12-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 10 decembrie 2014
26-11-201446privind propunerea de atribuire a suprafeţei de teren de 417 mp din proprietatea statului în proprietatea dobânditorilor construcţiilor realizate pe acest teren numitul Matiș Romul
26-11-201445privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
26-11-201444privind aprobarea CONTRACTULUI CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI AGENȚII ECONOMICI comuna Turdaș, jud Hunedoara
26-11-201443privind aprobarea CONTRACTULUI CADRU DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, comuna Turdaș, jud Hunedoara
26-11-201442privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare a comunei Turdaș pentru perioada 2014-2020
26-11-201441privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
26-11-201440privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
26-11-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 26 noiembrie 2014
23-10-201439privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2014 privind schimbarea domnului Stanca Ionel - Iulian din funcția de viceprimar a comunei Turdaș
23-10-201438privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local aferent ,,ÎNFIINȚARE FERMĂ DE ÎNGRĂȘARE PORCI, ÎMPREJMUIRE ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI” în comuna Turdaș, sat Turdaș, județul Hunedoara
23-10-201437pentru aprobarea dezmembrării unui imobil situat în comuna Turdaș, nr. cadastral 60857
23-10-201436privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
08-10-201435privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentul general de urbanism pentru comuna Turdaș, județul Hunedoara
08-10-201434privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
08-10-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 8 octombrie 2014
29-09-201433privind schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Turdaș domnul Stanca Ionel - Iulian
29-09-201432privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
29-09-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 29 septembrie 2014
09-09-201431darea în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane a unei suprafețe de teren de 31846 mp teren care face parte din domeniul privat al comunei Turdaș
09-09-201430aprobarea modificării prețului la serviciul de apă potabilă furnizată consumatorilor din comuna Turdaș de către SC Activitatea Goscom SA Orăștie
09-09-201429privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
09-09-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 9 septembrie 2014
14-07-201428privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității, oportunității și indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Rețea secundară de canalizare în localitatea Turdaș, comuna Turdaş, judeţul Hunedoara’’prin accesarea Programului Național de Dezvoltare Rurală Axa 4 Leader prin Grupul de Acțiune Locală ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1, măsura 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale
14-07-201427privind modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Turdaș
14-07-201427Anexa la HCL 27/2014 - Stat de functii
14-07-201427Anexa la HCL 27/2014 - Organigrama
14-07-201426privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
14-07-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 14 iulie 2014
19-06-201425privind modificarea programului achizițiilor publice în anul 2014
19-06-201424privind avizarea de principiu a propunerilor de modificarea prețurilor apei potabile, la nivelul comunei Turdaș
19-06-201423privind majorarea tarifelor pentru serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere de pe raza comunei Turdaș
19-06-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 19 iunie 2014
30-05-201422privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local aferent, LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE” în comuna Turdaș, sat Pricaz, FN, județul Hunedoara
30-05-201421privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local aferent ,,AMENAJARE IAZURI PISCICOLE PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE” în comuna Turdaș, sat Pricaz, județul Hunedoara
30-05-201420privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
30-05-201419privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic pentru decontarea navetei cadrelor didactice
30-05-201418Privind organizarea activităţii de apărare împotriva incediilor la nivelul comunei TURDAŞ
30-05-201418Anexe la HCL 18/2014
30-05-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 30 mai 2014
06-03-201416privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajistilor din proprietatea privată a comunei Turdaș
06-03-201415privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității și oportunității investiției ,, Construcție locuințe pentru tineri cu regim de închiriere în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara” prin accesarea Programului privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate locuințe închirierii prin intermediul Agenției Naționale de Locuințe
06-03-201414privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă beneficiarilor de venitul minim garantat
06-03-201413privind aprobarea documentației tehnico-economică și oportunității investiției ,,Extindere rețea colectoare și racorduri menajere în localitatea Turdaș, comuna Turdaș, județul Hunedoara”
06-03-201412privind aprobarea documentației tehnico-economică și oportunității investiției ,,Reamenajare Cămin cultural în localitatea Pricaz,comuna Turdaș, județul Hunedoara”
06-03-201411privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
06-03-201410privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Turdaș pentru perioada 2014-2020
06-03-20140PROCES – VERBAL Încheiat azi 06 martie 2014
03-02-20149privind stabilirea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care trebuie realizate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
03-02-20148privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță și la instituțiile cu atribuții în domeniu a comunei Turdaș în vederea recuperării sumelor constatate ca prejudiciu de către Camera de Conturi a județului Hunedoara
03-02-20147privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală
03-02-20146privind aprobarea programelor achizițiilor publice în anul 2014
03-02-20145privind aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
03-02-20144privind aprobarea bugetului local al comunei Turdaş pe anul 2014 și estimări pentru anii 2015- 2017
03-02-20140PROCES – VERBAL de ședință Încheiat azi 03 februarie 2014
07-01-20143privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare, pe anul 2013
07-01-20142privind validarea unui mandat de consilier local Consiliul local Turdaş, Judeţul Hunedoara;
07-01-20141privind constatarea încetării mandatului de consilier al doamnei Voina Ileana
07-01-20140PROCES – VERBAL de ședință Încheiat azi 07 ianuarie 2014